Sekcja Budowy Zbiorów Cyfrowych i Multimedialnych | Politechnika Gdańska

Treść strony

Sekcja Budowy Zbiorów Cyfrowych i Multimedialnych

Lokalizacja:

Gmach Główny, poziom 0 (przyziemie), pokój 71 oraz Gmach B, piętro 6, pokój 609

Kontakt:
Kierownik sekcji:

Robert Szczodruch
e-mail: robert.szczodruch@pg.edu.pl
telefon: +48 58 347 10 99

Zadania:
  • wdrażanie, rozwój i utrzymanie aplikacji i systemów informatycznych wspierających działalność informacyjną biblioteki
  • zapewnienie informatycznego wsparcia technicznego dla pracowników i użytkowników Biblioteki PG
  • utrzymanie zintegrowanego systemu bibliotecznego (katalog online) - wspierającego ewidencjonowanie, katalogowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych
  • utrzymanie zintegrowanego systemu bibliotecznego użytkowanego przez biblioteki wchodzące w skład Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego
  • utrzymanie systemu Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej
  • digitalizacja zbiorów bibliotecznych na rzecz Uczelni oraz budowy i rozwoju Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej
  • utrzymanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO 27001 w Sekcji Informacji Naukowo Technicznej
  • ewidencja i utrzymanie informatycznej infrastruktury sprzętowej użytkowanej w Bibliotece PG
  • udostępnianie, opracowanie formalne i rzeczowe oraz opieka nad starodrukami, rękopisami i zbiorami zabytkowymi
  • obsługa Czytelni Zbiorów Zabytkowych
Pracownicy:
Starszy technik
Specjalista
Specjalista informatyk
Technik informatyk
Kustosz biblioteczny