Lokalizacja:

Gmach Główny, poziom 0 (przyziemie), pokój 71 oraz Gmach B, piętro 6, pokój 609

Kontakt:
Kierownik sekcji:

Robert Szczodruch
telefon: +48 58 347 10 99
e-mail: robert.szczodruch@pg.edu.pl

Zadania:
  • wdrażanie, rozwój i utrzymanie aplikacji i systemów informatycznych wspierających działalność informacyjną biblioteki
  • zapewnienie informatycznego wsparcia technicznego dla pracowników i użytkowników Biblioteki PG
  • utrzymanie zintegrowanego systemu bibliotecznego (katalog online) - wspierającego ewidencjonowanie, katalogowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych
  • utrzymanie systemu Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej
  • digitalizacja zbiorów bibliotecznych na rzecz Uczelni oraz budowy i rozwoju Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej
  • ewidencja i utrzymanie informatycznej infrastruktury sprzętowej użytkowanej w Bibliotece PG
Pracownicy:
Starszy technik
Specjalista
  • Specjalista informatyk
  • Kierownik sekcji budowy zbiorów cyfr i multimedial
Technik informatyk
Kustosz biblioteczny