Leszek Litzbarski | Politechnika Gdańska

Treść strony

Leszek Litzbarski

Postępowanie o nadanie stopnia doktora

Dziedzina:dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Dyscyplina:inżynieria materiałowa

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej
Rozprawa doktorska
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3