Dla przypomnienia – oryginalne założenia projektu „Nowoczesny parking dla samochodów i rowerów ze strefą relaksu na terenie kampusu B”

(opis w oryginalnym brzmieniu zgłoszonym przez autora)

 
Numer projektu:
25/2017
 
Typ projektu:
Pracowniczy
 
Koszt projektu:
160 000 zł
 
Autor:
Zenon Filipiak
 
Opis projektu
“Nowoczesny parking dla samochodów i rowerów ze strefą relaksu, położony pomiędzy budynkiem A Wydziału ETI a budynkiem Wydziału Mechanicznego PG wraz z rewitalizacją chodnika i jezdni wzdłuż oraz szczytu południowego tego budynku.” W części B kampusu PG bardzo potrzebny jest nowoczesny parking samochodowo-rowerowy ulokowany w miejscu zburzonych pawilonów jugosłowiańskich (nr 45 i 46). Proponowane przedsięwzięcie obejmuje połączenie stref parkowania (niewielkich zatoczek, każda na 2-3 samochody) z przestrzeniami relaksu w postaci placyków wypoczynkowych z ławeczkami dla studentów oraz strefami aktywnego relaksu (mała siłownia na powietrzu, urządzenia gimnastyczne itp.), beż żadnych oczek wodnych. W ramach rewitalizacji należy dokonać remontu chodnika wzdłuż budynku WM nr 40 oraz wymienić nawierzchnię jezdni przyległej do tego chodnika. Należy także wytyczyć miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz wyprofilować krawężniki w taki sposób, aby umożliwić bezproblemowy podjazd dla osób niepełnosprawnych. Podkreślić należy, że w przypadku miejsc parkingowych nie chodzi nam o przestrzeń wybetonowaną, ale o wzorcowe wręcz połączenie zielonej strefy rekreacyjnej z parkingiem naziemnym. Przez “parking nowoczesny” rozumiemy: miejsce kryte dla rowerów (analogicznie jak obok budynku Działu Promocji przed GG lub jak na terenie Centrum Sportu Akademickiego ), docelowo być może z wypożyczalnią automatyczną, a dla samochodów i coraz popularniejszych rowerów elektrycznych dodatkowe udogodnienia typowe dla pojazdów ekologicznych, takie jak miejsca do ładowania akumulatorów i in. Takie miejsce byłoby również miejscem centralnym (węzłem) dla ścieżek rowerowych, planowanych do budowy na całym kampusie. Dodatkowo należy wyremontować fragment chodnika i jezdni przed szczytem południowym budynku WM 40 z dziurą w chodniku, tam gdzie jest obecnie furtka wejściowa starego ogrodzenia, tak aby dojście do planowanego obszaru parkingowo-relaksowego nie kłóciło się z nowoczesną i przyjazną dla studentów i pracowników strefą. Usunięty powinien być też fragment płotu, nieużywana brama i furtka nad dziurą, czyli motto dla tego fragmentu to: PRZEJDŹ "SUCHĄ STOPĄ" DO GMACHU GŁÓWNEGO. Należy również poszerzyć krótki odcinek drogi, który znajduje się pomiędzy pawilonami nr 1 i 2 oraz nieistniejącymi już pawilonami nr 3 i 4 tak, aby bezproblemowo mogły poruszać się samochody osobowe, jak i pojazdy służb ratowniczych. Cały obszar należałoby w odpowiedni sposób doświetlić i zainstalować kilka kamer zewnętrznych, które można podłączyć do istniejących systemów np. na WM lub WETI, co w znaczny sposób ułatwi nadzór i ochronę tego obszaru.

Uzasadnienie:

  1. Nowoczesne zagospodarowanie terenu znajdującego się pomiędzy budynkami WM i WETI.
  2. Powiększenie liczby miejsc parkingowych dla samochodów i rowerów na terenie kampusu B.
  3. Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Kampusu poprzez modernizację dróg i chodników.
  4. Poprawienie infrastruktury ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

Realizacja projektu

Stan na dzień 28 czerwca 2017 r. Przestrzeń po wyburzonych pawilonach jugosłowiańskich zmienia się na lepsze: wykonana oraz oddana do użytku została nawierzchnia nowych miejsc parkingowych. Co istotne, na parkingu przewidziano miejsce dla pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się.

W końcowej fazie uzgodnień pozostaje wybór wyposażenia tzw. „siłowni pod chmurką”.

 

Stan na wrzesień 2017 r.

 

Stan na listopad 2017 r. Zamontowano nowe ławki.

Stan na maj 2018 r. Zabudowane zostały wiaty nad miejscami postojowymi dla rowerów. Można się przekonać, że w różnych porach dnia, parking dla rowerów cieszy się sporą popularnością.