Dla przypomnienia – oryginalne założenia projektu „Ekologiczne i energooszczędne oświetlenie dwóch budynków Wydziału Elektrotechniki i Automatyki”

(opis w oryginalnym brzmieniu zgłoszonym przez autora)

 
Numer projektu:
39/2017
 
Typ projektu:
Pracowniczy
 
Koszt projektu:
50 000 zł
 
Autor:
Andrzej Kuczyński
 
Opis projektu
Dwa budynki Wydziału: nr 12 na terenie kampusu i nr 26 przy ul. Własna Strzecha są bardzo słabo i nieekonomicznie oświetlone. Wokół budynku nr 12 w godzinach wieczornych przemieszcza się wiele osób, również po słabo oświetlonych schodach, co nie jest bezpieczne. Budynek nr 26 przy ul. Własna Strzecha jest oddalony od Kampusu i narażony na oddziaływanie niekorzystnego otoczenia społecznego. W godzinach wieczornych i nocnych konieczne jest właściwe oświetlenie terenu wokół budynków. Istniejące oświetlenie jest niewystarczające i nieekonomiczne. Aktualnie realizowana przebudowa strefy wejściowej kampusu nie uwzględnia wszystkich ciągów komunikacyjnych przy budynku nr 12. W ramach projektu obywatelskiego chcemy wykonać projekt i zainstalować oświetlenie lampami LED terenu wokół wymienionych budynków. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa pracowników i studentów, przyniesie oszczędności i poprawi wizerunek obiektów Uczelni.

Realizacja projektu

Stan na dzień 30 czerwca 2017 r. Opracowany został projekt oraz szczegółowa specyfikacja dotycząca wykonania nowoczesnego oświetlenia budynków WEiA. Pracownicy wydziału otrzymali również oferty potencjalnych wykonawców. Obecnie trwa więc faza wyboru i akceptacji zaproponowanych opraw oświetleniowych, które wykorzystane zostaną przy doświetleniu objętych projektem budynków.

Stan na koniec października 2017 r. Punkty świetlne wykonane z użyciem opraw wykonanych w technologii LED zostały zabudowane w zamierzonej lokalizacji. Poniżej prezentujemy zdjęcia obrazujące uzyskany efekt końcowy.