Dla przypomnienia – oryginalne założenia projektu „System kolejkowy do Dziekanatu i Wydziałowej Komisji Stypendialnej WFTiMS”

(opis w oryginalnym brzmieniu zgłoszonym przez autora)

 
Numer projektu:
76/2018
 
Typ projektu:
Studencki
 
Koszt projektu:
20 000 zł
 
Autor:
Paulina Serocka
 
Opis projektu
Dziekanat wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej znajduje się w głównym ciągu komunikacyjnym co w czasie wzmożonego zainteresowania (wydawanie legitymacji, składanie wniosków, sesja egzaminacyjna) wiąże się z utrudnionym przepływem ludzi. System kolejkowy pozwoliłby ominąć czekanie w kilkugodzinnych kolejkach.

W związku z tym chcielibyśmy skorzystać z projektu, który jest wdrażany dzięki zeszłorocznemu budżetowi obywatelskiemu.

 

Realizacja projektu

Stan na wrzesień 2018 r. Zadanie jest w trakcie realizacji przez studentów. Zakupiono już niezbędny sprzęt oraz materiały.