Dla przypomnienia – oryginalne założenia projektu „MOBILNY WARSZTAT STUDENCKI”

(opis w oryginalnym brzmieniu zgłoszonym przez autora)

 
Numer projektu:
83/2018
 
Typ projektu:
Studencki
 
Koszt projektu:
40 000 zł
 
Autor:
EWELINA KRIGER
 
Opis projektu
Studenci działający w ramach kół naukowych i sekcji sportowych PG często biorą udział w międzynarodowych zawodach, co pociąga za sobą konieczność transportu znacznej ilości sprzętu, materiałów i narzędzi. Przykładem może być KSTO KORAB (Waterbike’i i Solary), Koło Naukowe Eco CarPG (samochody z energooszczędnym napędem) czy Sekcja Żeglarska AZS (Klasa Omega). Organizacja takiego wyjazdu jest kłopotliwa i kosztowna. Potrzebny jest Mobilny Warsztat Studencki, dostępny dla każdej organizacji. Dzięki temu wzrosną szanse na udział kół naukowych i sekcji sportowych w zawodach międzynarodowych.

Proponujemy zakup termoizolowanego kontenera typu FSA (Full Side Access) z certyfikatem CSC (International Convention for Safe Containers) pozwalającymi na dopuszczenie go do transportu morskiego oraz dostosowanie do celów warsztatowych oraz wystawienniczych. Takie rozwiązanie pozwoli na promocje uczelni poprzez prezentacje działalności studenckiej w miejscach atrakcyjnych turystycznie (np. Marina Gdańsk lub imprezy targowe typu BALTEXPO).

Szacunkowy koszt projektu obejmuje zakup kontenera (25 tys. PLN), jego ocieplenie (5 tys. PLN) i przeszklenie jednej ściany (10 tys. PLN).

Projekt posiada poparcie Dziekana Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa dr hab inż. Janusza Kozaka, który wyraził zgodę na realizacje projektu oraz zadeklarował możliwość przechowywania kontenera na Dziedzińcu Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz sfinansowania prac związanych z dostosowaniem kontenera do potrzeb warsztatowych.

 

Realizacja projektu

Stan na wrzesień 2018 r. Zadanie jest w trakcie realizacji. Na obecnym etapie zaawansowania otwartą kwestią pozostaje wybór rozwiązania oraz jego akceptacja przez autora projektu.

Stan na maj 2019 r. Zadanie zakończone - zakupiono kontener typu 20 sidedoor nr FBXU 019833-3.