Dla przypomnienia – oryginalne założenia projektu „Uruchomienie pracowni komputerowej dla studentów”

(opis w oryginalnym brzmieniu zgłoszonym przez autora)

 
Numer projektu:
84/2018
 
Typ projektu:
Pracowniczy
 
Koszt projektu:
15 000 zł
 
Autor:
Cezary Żrodowski
 
Opis projektu
W 2017 r. WOiO otrzymał wysokiej jakości meble biurowe (zdjęcia w załączeniu) oraz używane komputery od sponsora, w celu uruchomienia dodatkowej pracowni komputerowej. Pracownia oprócz zajęć dydaktycznych, będzie służyć studentom i doktorantom do realizacji projektów, dyplomów oraz działalności kół naukowych. Głównym założeniem jest możliwie nieskrępowany dostęp studentów do sali i sprzętu w godzinach dostępności budynku oraz umożliwienie efektywnej pracy z komputerami, w warunkach zbliżonych do panujących w biurach komercyjnych. Co istotne, dostęp nie będzie ograniczony do studentów WOiO, ponieważ koła naukowe w naturalny sposób wykazują charakter międzywydziałowy. Z punktu widzenia pracowników cenne jest umożliwienie bardziej elastycznego planowania zajęć - obecnie wykorzystanie pracowni komputerowych WOiO w semestrze letnim jest bardzo wysokie, co skutecznie utrudnia układanie planu zajęć. Jedną przeszkodą w uruchomieniu pracowni jest brak zasilania i okablowania sieciowego. Niezbędne jest wykonanie projektu i okablowanie 17-tu stanowisk komputerowych. Inicjatywa posiada poparcie dziekana, który deklaruje przyłączenie pracowni do wydziałowej sieci intranetowej na koszt WOiO.

 

Realizacja projektu

Stan w maju 2019 r. Zadanie zakończone - wykonano okablowanie strukturalne wraz z towarzyszącą instalacją elektryczną dla siedemnastu stanowisk komputerowych w budynku WOiO pracownia komputerowa – sala nr 901.

Stan w sierpniu 2018 r. Projekt pozostaje w toku realizacji, jego zakończenie planuje się na wrzesień br.