Dla przypomnienia – oryginalne założenia projektu „Wymiana ogrodzenia wokół budynku Wysokich Napięć przy ul. Własna Strzecha 18A (narożnik)”

(opis w oryginalnym brzmieniu zgłoszonym przez autora)

 
Numer projektu:
99/2018
 
Typ projektu:
Pracowniczy
 
Koszt projektu:
148 000 zł
 
Autor:
Sylwia Krupińska
 
Opis projektu
Wymiana ogrodzenia pozwoli na poprawę bezpieczeństwa studentów i pracowników oraz zabezpieczenie historycznej części obiektu uczelni. Ponadto polepszy wizerunek budynku na terenie Kampusu PG. W ramach projektu przewidziano następujące czynności: 1. Zaprojektowanie odtworzenia istniejącego zabytkowego ogrodzenia (kształt identyczny z istniejącym). 2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę. 3. Demontaż starego ogrodzenia i montaż nowego z uwzględnieniem ochrony drzew.

 

Realizacja projektu

Stan na wrzesień 2018 r. Zadanie jest w trakcie realizacji: w październiku br. spodziewane jest uzyskanie pozwolenia, zaś realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na grudzień br.

Stan na październik 2018 r. Obecnie trwają procedury z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji. Zgodnie z zaleceniami z Miejskiego Konserwatora Zabytków ogrodzenie zostanie wykonane z profili stalowych w ramkach ocynkowane i malowane, słupki ceglane i stalowe z rur kwadratowych (jak istniejące), brama dwuskrzydłowa otwierana z furtką. Istniejący cokół ceglany – w części naprawa i uzupełnienie spoin, częściowo nowy. Teren przy ogrodzeniu będzie wyrównany i wyprofilowany.

Stan na maj 2019 r. W trakcie realizacji - rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i dokonano wyboru wykonawcy.

Stan na sierpień 2019 r. - wykonano remont ogrodzenia budynku "Wysokich Napięć" przy ul. Własna Strzecha Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej