Wymiana ogrodzenia wokół budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Sobieskiego 7 (narożnik)

Projekt
108/2019
 
Typ projektu:
Pracowniczy
 
Koszt projektu:
146 500 zł
 
Autor:
Magdalena Szymanowska-Poniatowska
 
Opis projektu
Celem projektu jest wymiana ogrodzenia wokół budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Sobieskiego 7 oraz ustawienie wiaty śmietnikowej. Istniejące ogrodzenie jest notorycznie dewastowane przez watahy dzików, które, szukając pożywienia, niszczą tereny zielone wokół budynku. Dziki w poszukiwaniu pokarmu przewracają śmietniki i rozrzucają śmieci. Stwarza to zagrożenie epidemiologiczne, w szczególności latem. Biegające po posesji dziki stwarzają również zagrożenie bezpieczeństwa pracowników wydziału, służb dozoru oraz studentów. Wielokrotnie w okresie jesienno-zimowym po godz. 16.00, gdy zapada zmrok, można zaobserwować dziki przedostające się na teren posesji przez niszczone przez siebie ogrodzenie. Nowy płot jest w tym przypadku koniecznością, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników tego obiektu oraz terenu wokół.
W ramach projektu przewidziano następujące czynności:
1. Zaprojektowanie ogrodzenia.
2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.
3. Demontaż starego ogrodzenia i montaż nowego.

Realizacja projektu

Stan na październik 2019 r. - Zadanie zostało zakończone  -  przeprowadzono prace budowlane polegające na zdemontowaniu starego ogrodzenia, a następnie na wykonaniu nowego panelowego wraz z betonowymi cokołami. W miejscu istniejącej furtki zamontowano nową, w kolorze nowego ogrodzenia. Bramę wjazdową oczyszczono i pomalowano na kolor płotu. Dodatkowo zamontowano nową wiatę śmietnikową usytuowaną na nowym betonowym podłożu konstrukcyjnym. Cały przyległy teren wokół montowanego ogrodzenia został starannie oczyszczony i zagrabiony.