Cowork@Arch - utworzenie pracowni do kreatywnej pracy studentów poza zajęciami

Projekt:
134/2019
 
Typ projektu:
Studencki
 
Koszt projektu:
42918 zł
 
Autor:
Szymon Krawczuk
 
Opis projektu
Obecnie studenci Wydziału Architektury często nie mają jak dobrze pracować nad projektami, które są zobowiązani przygotowywać na zajęcia. Nieraz brakuje im dostępu do legalnego oprogramowania o odpowiednich możliwościach, lub odpowiednio wydajnego sprzętu komputerowego (np. do tworzenia wizualizacji). Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być udostępnianie zaplecza dydaktycznego studentom również poza godzinami zajęć.

Projekt zakłada przystosowanie jednej z sal w Gmachu Głównym administrowanych przez Wydział Architektury w taki sposób, aby możliwe było jej bezproblemowe udostępnianie studentom poza godzinami zajęć dydaktycznych. Dodatkowo jedno z sąsiadujących pomieszczeń zostanie zaadaptowane na pokój socjalny, z miejscami do wypoczynku oraz drobnym AGD. Trzecim komponentem projektu jest doposażenie komputerów w sali o potrzebne studentom oprogramowanie, np. do tworzenia wizualizacji, kompatybilne z innymi dostępnymi dla studentów PG programami.

Dzięki realizacji wyżej opisanych działań studenci zyskają nowoczesną pracownię, przestrzeń do kreatywnej współpracy, w której będą mogli przygotowywać projekty na zaliczenia oraz projekty dyplomowe przy pomocy profesjonalnych i legalnych narzędzi, co przełoży się na wzrost motywacji studentów oraz jakości ich pracy. Z projektu skorzystają studenci Wydziału Architektury.


Proponowana sala 402c charakteryzuje się niskim obłożeniem dydaktycznym (rzędu 30%) oraz wyposażeniem adekwatnym do realizacji projektów związanych z programem studiów na kierunkach Architektura oraz Gospodarka przestrzenna. Przystosowanie wspomnianej sali do bezproblemowego udostępniania studentom mogłoby polegać na
a) zamontowaniu w drzwiach do sali zamka otwieranego legitymacją studencką/specjalną kartą (ok. 10 455.00 zł),
b) objęciu sali monitoringiem (ok. 9 963.00 zł),
c) ewentualnym wdrożeniu systemu wymagającego zalogowania się za pomocą konta politechnicznego w celu odblokowania komputera (jednym kosztem byłby nakład pracy CUI).
Dodatkowo w ramach projektu jedno z sąsiadujących pomieszczeń zostałoby zaadaptowane na pokój socjalny dla studentów, w którym mogliby odpocząć i zregenerować siły. Na wyposażeniu takiego pomieszczenia znalazłyby się czajnik, kuchenka mikrofalowa, opiekacz, kanapa. Koszt adaptacji pomieszczenia na pokój socjalny wyniósłby około 2 500.00 zł.
20 000 zł zostałoby przeznaczone w doposażenie sali 402c w oprogramowanie/sprzęt przydatny studentom, a niedostępny dla nich do tej pory w ogóle lub dostępny jedynie podczas zajęć dydaktycznych.

 

Realizacja projektu

Stan na październik 2019 r. -  w trakcie realizacji - trwają prace z doprecyzowaniem zakresu prac.