Treść

Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej, założony w 1965 roku, wykonuje głównie muzykę sakralną a cappella oraz oratoria z różnych stylów i epok od renesansu do współczesności. Chór prowadzi bogatą działalność koncertową w kraju i za granicą oraz z dużym powodzeniem bierze udział w wielu konkursach i festiwalach chóralnych. Dyrygentem chóru nieprzerwanie od 1992 roku jest prof. dr hab. Mariusz Mróz.