Akademicki Chór PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Akademicki Chór PG
Treść

Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej, założony w 1965 roku, wykonuje głównie muzykę sakralną a cappella oraz oratoria z różnych stylów i epok od renesansu do współczesności. Chór prowadzi bogatą działalność koncertową w kraju i za granicą oraz z dużym powodzeniem bierze udział w wielu konkursach i festiwalach chóralnych. Dyrygentem chóru nieprzerwanie od 1992 roku jest prof. dr hab. Mariusz Mróz.

Skontaktuj się z nami

Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej
Budynek Bratniak, ul. Siedlicka 4,
80-222 Gdańsk

e-mail: chor@pg.edu.pl

Kalendarium

Więcej