Konkursy i szkolenia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Konkursy i szkolenia

 • 2024-03-20

  Webinarium - MSCA Postdoctoral Fellowships: the Path to an Excellent Career

        Krajowe Punkty Kontaktowe ds. MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions) z Polski, Litwy i Łotwy zaprasza na kolejne z cyklu wydarzenie związane z konkursem MSCA Postdoctoral Fellowships 2024 webinar pn. „MSCA Postdoctoral Fellowships: The Path to an Excellent Career”. Spotkanie dedykowane jest naukowcom zainteresowanym składaniem wniosku na konkurs MSCA PF 2024....

 • 2024-03-18

  Konkurs PRELUDIUM 23 NCN

  Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 23 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców bez stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać maksymalnie z trzech osób, w tym...

 • 2024-03-18

  Konkurs OPUS 27 NCN

  Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 27 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. W konkursie OPUS 27 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych: we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, bez udziału partnerów...

 • 2024-03-11

  Raporty roczne składane do NCN

  Centrum Zarządzania Projektami przypomina o obowiązku składania raportów rocznych z realizowanych projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki do 31.03.2024 r. Raporty należy przesłać do weryfikacji pracowników CZP do 15.03.2024 r. Informacji w Centrum Zarządzania Projektami udzielają: Anita Wiśniewska, Katarzyna Bisewska, Kaja Kalinowska.

 • 2024-03-01

  Przypominamy o konkursie SONATINA 8 NCN

  Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs SONATINA 8, na projekty badawcze. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych. Konkurs skierowany jest do...

 • 2024-03-01

  Szkolenie „Nauki o życiu w grantach Europejskiej Rady ds. badań Naukowych (ERC)”

  Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Południowo – Wschodnia organizuje spotkanie informacyjne, na temat możliwości realizacji pionierskich badań z dziedziny nauk o życiu w programie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Wydarzenie jest organizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii „Regiony na Horyzoncie”, której celem jest zaprezentowanie bogatej oferty wsparcia...

 • 2024-02-23

  Konkurs LIDER XV NCBiR

  Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs LIDER XV. Celem Programu LIDER jest wsparcie rozwoju kadry naukowej w szczególności przez finansowanie programów adresowanych do młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zmierzających do podnoszenia kompetencji w zakresie samodzielnego planowania, zarządzania oraz kierowania zespołem badawczym,...

 • 2024-02-20

  Szkolenie "ABC przygotowania wniosku projektowego w Horyzoncie Europa - część merytoryczna B"

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na szkolenie on-line w dniu 13 marca 2024r. w godzinach od 10:00-14:30 pt.: “ABC przygotowania wniosku projektowego w Horyzoncie Europa część merytoryczna B” Tematem spotkania będą działania typu: research and innovation actions (RIA) – działania badawczo-innowacyjne, inovation actions (IA) – działania...