Konkursy i szkolenia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Konkursy i szkolenia

 • 2024-04-11

  Consequences of Changing Marine Lightscapes 2024

  JPI Oceans we współpracy z agencjami finansującymi m.in. z Polski, Niemiec, Grecji, Irlandii, Norwegii, Malty i Wielkiej Brytanii oraz we współpracy z UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development ogłosiło konkurs pt. „Consequences of Changing Marine Lightscapes 2024”. Dla kogo O finansowanie mogą wnioskować po stronie polskiej: organizacje prowadzące badania i...

 • 2024-04-11

  Konkurs MAPS na wielostronne projekty badawcze

  Szwajcarska Narodowa Fundacja Nauki (SNSF) ogłosiła konkurs MAPS (Multilateral Academic Projects) na wielostronne projekty badawcze realizowane przez naukowców ze Szwajcarii we współpracy z zespołami z Polski, Bułgarii, Chorwacji, Węgier i Rumunii. Dla kogo W konkursie MAPS można starać się o granty na realizację projektów z zakresu badań podstawowych, we wszystkich...

 • 2024-04-10

  Konkurs XII polsko-tajwański

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w dwunastym polsko-tajwańskim konkursie na dwustronne projekty badawcze. Dla kogo Konkurs skierowany jest do organizacji badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw z Polski i Tajwanu. Konsorcja złożone z partnerów polskich i tajwańskich mają możliwość uzyskania w konkursie dofinansowania na aplikacyjne projekty badawcze...

 • 2024-04-05

  Czwarty konkurs w ramach Programu INNOGLOBO

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze pt. „Program INNOGLOBO”. Dla kogo O finansowanie mogą wnioskować po stronie polskiej: organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę; mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa; grupy podmiotów. Konsorcjum międzynarodowe musi być złożone z podmiotu(-ów) z Polski i co...

 • 2024-03-29

  Otwarty nabór Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. Uczelnie Przyszłości w ramach FERS

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: NCBR), jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie – wnioskodawca, ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. Uczelnie Przyszłości, zaplanowanego w ramach Działania 5.1 Innowacje społeczne, Oś V Innowacje społeczne w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS).  Szczegółowe...

 • 2024-03-29

  Konkurs Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki – ścieżka dla projektów instytucji o charakterze sieciowym (FENG)

  Nabór dedykowany jest dla Instytucji o charakterze sieciowym składających się z organizacji badawczych, które mogą składać wnioski o dofinansowanie swoich projektów w Działaniu 2.4 Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Budżet konkursu to 380 milionów złotych. Działanie ma za zadanie wybór...

 • 2024-03-29

  Nabory wniosków w ramach konkursu Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki - ścieżka dla projektów z PMIB (FENG)

  OPI ogłasza pierwszy nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej w ramach Działania 2.4 Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Konkurs dotyczy przedsięwzięć na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej (PMIB). Budżet konkursu wynosi 445 milionów złotych. Konkurs ma za zadanie wyłonić najlepsze projekty,...

 • 2024-03-20

  Webinarium - MSCA Postdoctoral Fellowships: the Path to an Excellent Career

        Krajowe Punkty Kontaktowe ds. MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions) z Polski, Litwy i Łotwy zaprasza na kolejne z cyklu wydarzenie związane z konkursem MSCA Postdoctoral Fellowships 2024 webinar pn. „MSCA Postdoctoral Fellowships: The Path to an Excellent Career”. Spotkanie dedykowane jest naukowcom zainteresowanym składaniem wniosku na konkurs MSCA PF 2024....