Koronawirus | Politechnika Gdańska

Treść strony

Koronawirus

Koronawirus – co musisz wiedzieć?

W repozytorium dokumentów we wzorcach DBHP i OP znajduje się:

- instrukcja mycią rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania i nakładania maseczki i rękawiczek.

Powyższe informacje znajdują się także na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

- Poradnik : Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19

- Środowiskowe wytyczne dotyczące działalności uczelni w roku akademickim 2020/21 w związku ze stanem epidemii w Polsce
Wytyczne, dotyczące przywracania działalności uczelni, zostały wypracowane przez przedstawicieli środowiska akademickiego, skonsultowane z Konferencjami rektorów oraz przedstawicielami studentów i doktorantów.

- Ocena ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy potencjalnie zagrożonych koronawirusem SARS-COV-2 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej 1/2021 w sprawie: wprowadzenie zasad dotyczących kształcenia, w tym w trybie zdalnym, przebywania na terenie Politechniki Gdańskiej oraz procedury postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia lub zachorowania na COVID-19 wśród studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Gdańskiej w związku z trwającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Wytyczne MNiSW - Ograniczenie prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni od 19.10.2020 r. w związku z COVID-19

- Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji w czasie epidemii COVID-19

Zalecenia, opinie MNiSW, MR, GIS, PZH: