Europejska Rada ds. Badań Naukowych | Politechnika Gdańska

Treść strony

Europejska Rada ds. Badań Naukowych

Otwarty dostęp do publikacji (czasopisma):
Otwarty dostęp do publikacji (monografie):
  • Obowiązkowy
  • Rekomendowana otwarta platforma do publikowania: Open Research Europe
  • Deponowanie publikacji w rekomendowanym repozytorium np.: OAPEN
Plan Zarządzania Danymi (DMP):
Ocena Planu Zarządzania Danymi (DMP):
Ocena Otwartej Nauki:

Tak, jak w Horyzont Europa oraz:

Dane badawcze:
  • FAIR
  • „Otwarte jak to najbardziej możliwe, zamknięte jak to konieczne” (ang. as open as possible, as closed as necessary)
  • Zdeponowane w jednym z tzw. repozytoriów rekomendowanych (ang. trusted repository), które zapewnia trwały identyfikator (ang. Persistent Identifyer) oraz permalink