Horyzont Europa | EURATOM | Politechnika Gdańska

Treść strony

Horyzont Europa | EURATOM

Otwarty dostęp do publikacji (czasopisma):
  • Natychmiastowy, na otwartej licencji (preferowana CC BY)
  • Rekomendowana otwarta platforma do publikowania: Open Research Europe
Otwarty dostęp do publikacji (monografie):
  • Natychmiastowy, na otwartej licencji (preferowana CC BY)
  • Rekomendowana otwarta platforma do publikowania: Open Research Europe
Plan Zarządzania Danymi (DMP):
  • Obowiązkowy, na etapie składania wniosku (w przypadku projektów generujących i ponownie wykorzystujących dane badawcze)
  • Wyjątek: w „sytuacjach zagrożenia publicznego i jeśli wymaga tego plan prac” DMP można złożyć najpóźniej w momencie podpisania umowy o grant (HE Programme Guide, s. 39)
  • Uwaga: zgodnie z wymaganiami programu, DMP powinien być regularnie aktualizowany (HE Model Grant Agreement, s. 109)
Ocena Planu Zarządzania Danymi (DMP):
Ocena Otwartej Nauki:

Tak, lista obowiązujących praktyk ON:

Dane badawcze:
  • FAIR
  • Zdeponowane w jednym z tzw. repozytoriów rekomendowanych na licencji CC BY lub CC0 (albo równorzędnej), wg. zasady „otwarte jak to najbardziej możliwe, zamknięte jak to konieczne” (ang. as open as possible, as closed as necessary)
  • Metadane opisujące zestaw danych powinny być otwarte na licencji CC0 (lub równorzędnej). Tam gdzie to możliwe, powinny zawierać trwały identyfikator (ang. Persistent Identifyer)