Narodowe Centrum Nauki | Politechnika Gdańska

Treść strony

Narodowe Centrum Nauki

Otwarty dostęp do publikacji (czasopisma):
Otwarty dostęp do publikacji (monografie):
  • Publikowanie monografii w otwartym dostępie nie jest obowiązkowe
  • Polityka w trakcie opracowywania
Plan Zarządzania Danymi (DMP):
  • Obowiązkowy, na etapie składania wniosku
Ocena Planu Zarządzania Danymi (DMP):
  • Tak, jako część oceny wniosku
Ocena Otwartej Nauki:
Dane badawcze: