dr Ali Farahbakhsh | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr Ali Farahbakhsh

Kontakt:

email:
ali.farahbakhsh@pg.edu.pl

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni ze stop. nauk. dr

dr Ali Farahbakhsh

Publikacje:

Projekty: