dr hab. inż. Krzysztof Nyka | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Krzysztof Nyka

Kontakt:

email:
krznyka@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/krzysztof-nyka,6709-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 704
telefon:
(58) 347 16 59
dr hab. inż. Krzysztof Nyka

Publikacje:

Projekty: