dr hab. inż. Krzysztof Zięba | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Krzysztof Zięba

Kontakt:

email:
krzzieba@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/krzysztof-zieba

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Przedsiębiorczości
Budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomii pokój 302
telefon:
(58) 347 24 67
dr hab. inż. Krzysztof Zięba

Publikacje:

Projekty: