dr hab. inż. Marcin Łuczak | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Marcin Łuczak

Kontakt:

email:
marcin.luczak@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/marcin-luczak,361703-1

Zajmowane stanowiska:

Dyrektor Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Instytut Budowy Okrętów
Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny WOiO), 171
telefon:
+48571600332, +48583486446
dr hab. inż. Marcin Łuczak

Publikacje:

Projekty: