dr inż. Milena Supernak | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Milena Supernak

Kontakt:

email:
milena.supernak@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/milena-supernak,159399-1

Zajmowane stanowiska:

Adiunkt

miejsce pracy:
Instytut Budowy Okrętów
Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny WOiO), 230
telefon:
+48 58 34 86445
dr inż. Milena Supernak

Publikacje:

Projekty: