Opłaty | Politechnika Gdańska

Treść strony

Opłaty


W ramach jednej opłaty kandydat może wybrać dowolną liczbę kierunków studiów (w naborze), którymi jest zainteresowany.

Opłata jest obowiązkowa
Wysokość opłaty rekrutacyjnej: 85 zł (architektura: 150 zł)


Opłata za postępowanie kwalifikacyjne podlega zwrotowi wyłącznie w następujących przypadkach

  • gdy dany kierunek studiów nie został uruchomiony, ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów
  • gdy kandydat dokonał więcej niż jednej opłaty rekrutacyjnej.

Wysokość opłat za semestr studiów w j. polskim II stopnień

Kierunek Wydział Stacjonarne Niestacjonarne
Analityka gospodarcza Zarządzania i Ekonomii 6450 zł 3000 zł
Architektura Architektury 5500 zł  ---------
Automatyka, robotyka i systemy sterowania Elektrotechniki i Automatyki 7000 zł 3500 zł
Automatyka, cybernetyka i robotyka Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 6665 zł ---------
Biotechnologia Chemiczny 5500 zł ---------
Budownictwo Inżynierii Lądowej i Środowiska 5500 zł 3540 zł
Chemia Chemiczny 5500 zł ---------
Chemia budowlana Chemiczny 5500 zł ---------
Elektronika i telekomunikacja Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 6665 zł ---------
Elektrotechnika Elektrotechniki i Automatyki 7000 zł 3500 zł
Energetyka Elektrotechniki i Automatyki 7000 zł ---------
Energetyka Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa 6000 zł ---------
Energetyka Inżynierii Lądowej i Środowiska 5500 zł ---------
Fizyka techniczna Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 6000 zł ---------
Geodezja i kartografia Inżynierii Lądowej i Środowiska 5500 zł ---------
Gospodarka przestrzenna Architektury 5500 zł ---------
Informatyka Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 6665 zł 3800 zł
Inżynieria biomedyczna Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 6665 zł ---------
Inżynieria biomedyczna

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

6000 zł ---------
Inżynieria biomedyczna Chemiczny 5500 zł ---------
Inżynieria i technologie nośników energii Chemiczny 5500 zł ---------
Inżynieria materiałowa Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 6000 zł ---------
Inżynieria materiałowa Chemiczny 5500 zł ---------
Inżynieria materiałowa Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa 6000 zł ---------
Inżynieria mechaniczno-medyczna Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa 6000 zł ---------
Inżynieria morska i brzegowa Inżynierii Lądowej i Środowiska 5500 zł ---------
Inżynieria morska i brzegowa Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa 6000 zł ---------
Inżynieria środowiska Inżynierii Lądowej i Środowiska 5500 zł 3400 zł
Korozja Chemiczny 5500 zł ---------
Matematyka Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 6000 zł ---------
Mechanika i budowa maszyn Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa 6000 zł

3510 zł

Mechatronika Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa 6000 zł ---------
Nanotechnologia Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 6000 zł ---------
Okręty i konstrukcje morskie Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa 6000 zł 3510 zł
Technologia chemiczna Chemiczny 5500 zł ---------
Technologie kosmiczne i satelitarne

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

6665 zł ---------
Technologie kosmiczne i satelitarne Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa 6000 zł ---------
Transport Inżynierii Lądowej i Środowiska 5500 zł ---------
Transport i logistyka Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa 6000 zł ---------
Zarządzanie Zarządzania i Ekonomii 6450 zł 3000 zł
Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa 6000 zł ---------
Zielone technologie Chemiczny 5500 zł ---------

1) Specjalność: metody komputerowe i eksperymentalne w budowie maszyn
2) Specjalność: inżynieria ochrony obiektów i infrastruktury