Terminarz dla obywateli Polski | Politechnika Gdańska

Treść strony

Terminarz dla obywateli Polski

Harmonogram rekrutacji na studia I stopnia
na rok akademicki 2022/2023.

 

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia (poza kierunkiem architektura):

Data

Etap procesu rekrutacji
16.05.2022
- 10.07.2022

Rejestracja elektroniczna w systemie eRekrutacja

 • wnoszenie opłaty rekrutacyjnej - 85 zł niezależnie od liczby wybranych kierunków
 • samodzielne uzupełnianie konta o wyniki egzaminów maturalnych
 • potwierdzanie danych osobowych poprzez profil zaufany
 • elektroniczne przesyłanie skanu świadectwa dojrzałości
 • elektroniczne przesyłanie skanów dyplomów z olimpiad i konkursów
 • elektroniczne przesyłanie skanu dyplomów IB
 • elektroniczne przesyłanie skanu innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji
14.07.2022
godz. 16:00
Publikacja list rankingowych na studia STACJONARNE I stopnia
15.07.2022
- 22.07.2022
Składanie dokumentów i dokonywanie wpisu na listę studentów
27.07.2022
godz. 16:00
Publikacja list przyjętych na studia
09.09.2022 Rozpatrywanie odwołań od decyzji o nieprzyjęciu


Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na kierunek architektura:

Data Etap procesu rekrutacji
16.05.2022
- 1.06.2022

Rejestracja kandydatów (zapisy internetowe)
w systemie eRekrutacja

Wnoszenie opłaty rekrutacyjnej - 150 zł

3.06.2022 Publikacja podziału na grupy uczestników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta
9.06.2022
- 11.06.2022
Sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta
5.07.2022 Publikacja wyników sprawdzianu predyspozycji
do zawodu architekta
5.07.2022
- 10.07.2022

Dokonywanie korekt na koncie rekrutacyjnym:

 • dodawanie kierunków studiów innych niż architektura, zmiany kolejności preferencji
 • samodzielne uzupełnianie konta o wyniki egzaminów maturalnych 
 • potwierdzanie danych osobowych poprzez profil zaufany
 • elektroniczne przesyłanie skanu świadectwa dojrzałości
 • elektroniczne przesyłanie skanów dyplomów z olimpiad i konkursów
 • elektroniczne przesyłanie skanu dyplomów IB
 • elektroniczne przesyłanie skanu innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji
14.07.2022
godz. 16:00
Publikacja list rankingowych na studia STACJONARNE
I stopnia
15.07.2022
- 22.07.2022
Składanie dokumentów i dokonywanie wpisu na listę studentów
27.07.2022
godz. 16:00
Publikacja list przyjętych na studia
09.09.2022 Rozpatrywanie odwołań od decyzji o nieprzyjęciu

 

Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia:

Data

Etap procesu rekrutacji
16.05.2022
- 14.07.2022

Rejestracja elektroniczna w systemie eRekrutacja

 • wnoszenie opłaty rekrutacyjnej - 85 zł niezależnie od liczby wybranych kierunków
 • samodzielne uzupełnianie konta o wyniki egzaminów maturalnych
 • potwierdzanie danych osobowych poprzez profil zaufany
 • elektroniczne przesyłanie skanu świadectwa dojrzałości
 • elektroniczne przesyłanie skanów dyplomów z olimpiad i konkursów
 • elektroniczne przesyłanie skanu dyplomów IB
 • elektroniczne przesyłanie skanu innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji
19.07.2022
godz. 16:00
Publikacja list rankingowych na studia STACJONARNE I stopnia
20.07.2022
- 25.07.2022
Składanie dokumentów i dokonywanie wpisu na listę studentów
27.07.2022
godz. 16:00
Publikacja list przyjętych na studia
09.09.2022 Rozpatrywanie odwołań od decyzji o nieprzyjęciu