Relacja z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej. | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-06-21

Relacja z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej.

Walne Zebranie SAPG

W sobotnie przedpołudnie 17 czerwca 2023r., w podniosłym, uroczystym nastroju, w kameralnej atmosferze Audytorium im. Prof. Michała Białko w budynku B WETI, odbyło się XII Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej. Powodem uroczystej atmosfery, poza powagą chwili, był Jubileusz 35-lecia SA PG. Zebranie, w jego pierwszej części, zaszczycił swoją obecnością Pan Prorektor prof. Dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz.

Zebrani wysłuchali składanych sprawozdań, udzielili absolutorium ustępującym władzom i wybrali nowe składy na kolejną kadencję.

Trzeba podkreślić, że w odrębnym głosowaniu wybierany jest Przewodniczący Stowarzyszenia i, co nie było dla nikogo niespodzianką, na kolejną kadencję wybrano ustępującego przewodniczącego dr inż. Jerzego Świniańskiego.

Zebrani wysoko ocenili dorobek minionej kadencji i z niewielkimi zmianami wybrali również pozostałe władze.

Walne Zebranie przyjęło również propozycje, powołanej w minionej kadencji Komisji Statutowej pod kierownictwem kol. Damiana Kuźniewskiego, zmian w Statucie Stowarzyszenia nadając mu kształt uwzględniający nowoczesne środki komunikacji i przygotowujących Stowarzyszenie do roli Organizacji Pożytku Publicznego.

Obrady wzorowo poprowadził dr inż. Tomasz Klajbor.

Po krótkiej przerwie i poczęstunku zebrani zasiedli do uroczystej Sesji Stowarzyszenia poświęconej Jubileuszowi. W tej części zaszczytu przypadła obecność Pana Rektora prof. dr hab. inż. Krzysztofa Wilde, byłych Rektorów profesorów Edmunda Wittbrodta i Janusza Rachonia, pani Kanclerz Anny Gerlach, Pani Moniki Downar ale też wielu innych znamienitych gości jak choćby Prezydenta Pracodawców Pomorza dra inż. Zbigniewa Canowieckiego.

Po powitaniu Gości Pan profesor Marek Biziuk przedstawił najznamienitsze chwile z historii Stowarzyszenia, nowo wybrany Przewodniczący wręczył godność Członka Honorowego Stowarzyszenia Panom Profesorom Januszowi Rachoniowi i Markowi Biziukowi a także podziękował za wieloletnią aktywność Panu Ryszardowi Markowskiemu. Pan Rektor w niezwykle miłych słowach ocenił współpracę z władzami Stowarzyszenia w minionej kadencji i zadeklarował życzliwość dla przyszłych działań.

Na koniec, w atmosferze godnej tej chwili, zebrani zabrali głos na temat: Czy współpraca wielopokoleniowej społeczności Politechniki Gdańskiej jest potrzebna i jak ją rozwijać…

Zebrani obiecali sobie obecność na kolejnych jubileuszowych uroczystościach.

142 wyświetleń