Wybory uzupełniające do Samorządu Doktorantów 2022 / By-elections to the Doctoral Student Council 2022 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-01-06

Wybory uzupełniające do Samorządu Doktorantów 2022 / By-elections to the Doctoral Student Council 2022

Wybory

[PL]
Komisja Rewizyjno-Wyborcza Samorządu Doktorantów PG serdecznie zaprasza Doktorantów z 7 Okręgu Wyborczego - Studium doktoranckie Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (1 mandat do obsadzenia) do udziału w wyborach uzupełniających do Uczelnianej Rady Doktorantów w kadencji 2021/2022.

Kandydaci mogą zgłaszać się mailowo na adres sdpg@pg.edu.pl od 10.01.2022r. do 12.01.2022r. do godziny 23:59.

Wiadomości muszą być wysłane z konta w domenie @pg.edu.pl lub @student.pg.edu.pl w przeciwnym wypadku zgłoszenie nie zostanie przyjęte. W treści wiadomości należy podać imię, nazwisko oraz skan podpisanej zgody na kandydowanie: link

Wybory do Uczelnianej Rady Doktorantów PG odbędą się 25.01.2022r. w formie zdalnej za pomocą uczelnianej platformy www.pg.edu.pl. Link do głosowania zostanie przesłany osobno w wiadomości mailowej na konto politechniczne @pg.edu.pl.
 

[EN]
The Audit and Election Committee of the GUT Doctoral Student Council kindly invites Doctoral Students from constituency No. 7 - Doctoral Studies of the Faculty of Mechanical Engineering and Shipbuilding (1 free mandate) to participate in the by-election to the Doctoral Student Council.

Candidates can submit their candidatures by e-mail to sdpg@pg.edu.pl from 10.01.2022 to 12.01.2022 until 23:59.

Messages must be sent from the account in the domain @pg.edu.pl, or @student.pg.edu.pl otherwise the application will not be accepted. In the body of the message please give your name, surname and a scan of the signed consent to to stand for the election: link

Elections to the PG Doctoral Student Council will be held on 25.01.2022 in a remote form using the university platform www.pg.edu.pl. The voting link will be sent separately in an e-mail to @pg.edu.pl account.

38 wyświetleń