Dofinansowanie do wydarzeń naukowych / Co-financing of scientific events | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-03-09

Dofinansowanie do wydarzeń naukowych / Co-financing of scientific events

Wniosek

[PL]

Dofinansowanie udziału w wydarzeniach naukowych – rozpoczęcie nowej edycji

Szanowni Doktoranci,
rusza nabór wniosków na dofinansowania. W związku z licznymi prośbami z Waszej strony, jako Samorząd Doktorantów PG, rozszerzyliśmy zapisy regulaminu i od tej edycji można ubiegać się nie tylko o dofinansowanie udziału w konferencji, ale również w innych wydarzeniach naukowych, takich jak szkoły letnie lub warsztaty.

Zachęcamy do zapoznania się z uaktualnioną wersją regulaminu, który można znaleźć tutaj.

Wnioski według podanego wzoru można wysyłać na adres sdpg@pg.edu.pl do 27 marca 2022 r. do północy.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 marca 2022 r.

Ze względu na stan epidemii można składać wnioski dotyczące wszystkich wydarzeń w tym roku. Także tych, które odbyły się wcześniej niż trzy miesiące temu.


[EN]

Grants for participation in scientific events – launch of the new edition

Dear PhD Students,

The call for applications for co-financing is about to start. Due to numerous requests from yourselves, as the GUT Doctoral Students' Council, we have extended the provisions of the regulations and from this edition you can apply not only for funding for participation in the conferences, but also in other scientific events, such as summer schools or workshops.

Therefore, we encourage you to read the updated version of the regulations, which can be found here.

Applications according to the template can be sent to sdpg@pg.edu.pl until midnight of March the 27th 2022.

The results of the competition will be announced on March 30th 2022.

Due to the pandemic, applications for all 2021 events may be submitted. Including the ones that took place earlier than three months ago.

654 wyświetleń