Rekrutacja | Politechnika Gdańska

Rekrutacja

Space

 

Studenci chętni do wzięcia udziału w projekcie biorą udział w rekrutacji na studia II stopnia Technologie Kosmiczne i Satelitarne prowadzone (w języku polskim) na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa oraz Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki.  Więcej informacji na temat rekrutacji na ten międzyuczelniany kierunek studiów, prowadzony od 2017 roku można znaleźć klikając w link "więcej informacji o studiach TKiS" u dołu strony.

Następnie, w połowie lutego 2021 r. wśród studentów przyjętych na obie specjalności kierunku TKiS prowadzone na PG, chętnych do udziału w projekcie SpaceBriGade, komisja rekrutacyjna składająca się z przedstawicieli PG oraz HSB wyłoni 15 osób, które będą studiować w Gdańsku i Bremie na międzynarodowej specjalności Engineering and Management of Space System (studia w języku angielskim) i otrzymają stypendia.


Wymagania rekrutacyjne stawiane kandydatom: 

  • ukończenie 7-semestralnych studiów I stopnia (uzyskanie tytułu inżyniera) lub jednolitych studiów magisterskich (uzyskanie tytułu magistra inżyniera) na kierunkach: Informatyka, Elektronika i telekomunikacja, Automatyka i robotyka, Inżynieria biomedyczna, Inżynieria kosmiczna i satelitarna, Geodezja i kartografia, Elektrotechnika, Fizyka techniczna, Mechatronika, Mechanika i budowa maszyn, bądź innych kierunkach;

UWAGA: w przypadku wystąpienia istotnych różnic programowych, zgodnie z zasadami rekrutacji, kandydaci zobowiązani będą do ich uzupełnienia. Zakres i tryb tego uzupełnienia będzie ustalany przez Radę Programową TKiS indywidualnie w przypadku każdego kandydata.

  • zainteresowania w dziedzinie technologii kosmicznych i satelitarnych,
  • predyspozycje do samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów,
  • o przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, obliczane na podstawie średniej ocen z poprzednich studiów. W przypadku identycznej średniej ocen o kolejności na liście rankingowej zadecyduje ocena na dyplomie.

Ponadto, dla uczestników projektu SpaceBriGade:

  • dobra znajomość języka angielskiego - minimum poziom B2;
  • predyspozycje do studiowania za granicą i współdziałania w międzynarodowych zespołach.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie SpaceBriGade, będą studiować w języku polskim na kierunku Technologie Kosmiczne i Satelitarne, realizując standardowy program jednej z 2 specjalności prowadzonych na Politechnice Gdańskiej

Więcej informacji o studiach TKiS