Usługi doradcze | Politechnika Gdańska

Treść strony

Usługi doradcze

Kobieta przed komputerem

Politechnika Gdańska świadczy bezpłatne usługi doradcze oraz indywidualne konsultacje w zakresie pozyskiwania środków na realizację projektów oraz tworzenia startupów.

Usługi doradcze Centrum Transferu Wiedzy i Technologii

Jeżeli planujesz realizację projektu badawczego w swojej firmie i potrzebujesz merytorycznych informacji o dostępnych możliwościach finansowania, zgłoś się do Centrum Transferu Wiedzy i Technologii. Przeanalizujemy Twój przypadek i wspólnie znajdziemy najbardziej optymalną ścieżkę finansowania na realizację planowanego projektu badawczego. 

Oferujemy doradztwo w zakresie:

 • zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej w projekcie badawczym,
 • weryfikacji koncepcji badawczej projektu pod kątem spełnienia wymagań programu grantowego (w zakresie prac badawczych),
 • doboru programu grantowego na realizację projektów wdrożeniowych (z uwzględnieniem specyfiki projektu oraz potrzeb przedsiębiorcy),
 • analizy możliwych form komercjalizacji wyników projektu badawczego,
 • możliwości zaangażowania zespołu badawczego Politechniki Gdańskiej do realizacji grantu,
 • podziału własności intelektualnej w umowach konsorcjów i umowach podwykonawstwa.

Zasady zaangażowania pracowników Centrum Transferu Wiedzy i Technologii:

 • na nieodpłatne doradztwo dla firm i osób spoza Uczelni przeznaczamy do 2 h/projekt,
 • w przypadku zaangażowania Politechniki Gdańskiej do projektu firmy – jako partnera lub podwykonawcę – konsultacje dostępne bez ograniczenia godzinowego,
 • w CTWT raz w miesiącu odbędzie się dzień otwarty „Jak pozyskać grant badawczy z PG”, w ramach którego zapewnimy:
  • konsultacje i doradztwo brokerów technologii dla zgłoszonych projektów,
  • szkolenie z zasad przygotowania agendy badawczej dla projektu,
  • konsultacje dotyczące zarządzania własnością intelektualną w projekcie.

Konsultacje dla startupów

Wspieramy młode, interdyscyplinarne zespoły studentów oraz pracowników Politechniki Gdańskiej aspirujących do zakładania własnych przedsiębiorstw, poprzez włączenie ich do programu akceleracji, pomoc w kompletowaniu zespołu, doradztwo w zakresie tworzenia modeli biznesowych, pomoc w pozyskaniu inwestorów.

Zapraszamy do umawiania się na indywidualne konsultacje z Krzysztofem Malickim – prezesem spółki celowej Excento.

Kontakt:

PUNKT OBSŁUGI BIZNESU:
tel.: +48 58 348 62 62
e-mail: biznes@pg.edu.pl
www.ctwt.pg.edu.pl/wspolpraca 

 

Konsultacje Biura Karier Politechniki Gdańskiej

Studenci, absolwenci oraz pracodawcy mogą skorzystać również z konsultacji oferowanych przez Biuro Karier Politechniki Gdańskiej. Rejestracja na spotkanie z doradcą zawodowym odbywa się za pośrednictwem platformy Career Center. Na tej platformie pracodawcy mogą również nieodpłatnie zamieszczać oferty pracy, staży i praktyk studenckich, skierowanych do studentów i absolwentów naszej Uczelni.

 Przejdź do platformy Career Center