Zamawiane projekty grupowe studentów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zamawiane projekty grupowe studentów

Studenci przy pracy projektowej

Jeśli masz pomysł na produkt lub problem, do rozwiązania którego konieczne jest wykorzystanie wysokich technologii, skorzystaj z systemu zamawianych studenckich projektów grupowych.

Czym jest projekt grupowy? 

Projekty grupowe to przedsięwzięcia informatyczne realizowane przez grupy studentów, m.in. na rzecz zewnętrznych klientów, których wynikiem jest określony innowacyjny produkt.  Nie są dopuszczalne prace usługowe typu „serwisowanie sieci”, tworzenie stron internetowych firm.

Jak to działa?

Przedsiębiorstwo zgłasza propozycję tematu projektu poprzez stronę internetową: https://projektgrupowy.eti.pg.gda.pl/ 

W przypadku wybrania tematu przez studentów podpisywane jest porozumienie, regulujące zasady wykonania przez zespół projektowy zleconego projektu.

Projekt trwa od marca do stycznia kolejnego roku z przerwą wakacyjną (lipiec-wrzesień).

Ze szczegółami zasad współpracy prosimy zapoznać się na stronie Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki:

PRZEJDŹ DO STRONY WETI