Miejsca w Domach Studenckich na rok akademicki 2024/2025 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-06-10

Miejsca w Domach Studenckich na rok akademicki 2024/2025

1DS 5
Studenci lat starszych zainteresowani miejscem w Domu Studenckim na nowy rok akademicki mają czas tylko do 12 czerwca 2024 na złożenie wniosku.

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2024/2025 należy składać wyłącznie poprzez elektroniczny formularz dostępny na indywidualnym koncie studenta w portalu MojaPG w module Stypendia (MojaPG → Student → Stypendia → Wnioskuj o świadczenie → Wnioskowanie o Dom Studencki, etap I - na nowy rok akademicki).

Za rozdział miejsc w I etapie odpowiada Komisja Stypendialna.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania świadczeń studentom Politechniki Gdańskiej: odległości od miejsca zameldowania, którą należy wskazać we wniosku to liczba całkowita i wyznaczona przy użyciu ogólnodostępnej cyfrowej mamy Polski Targeo jako najkrótsza trasa dojazdu samochodem od adresu zameldowania studenta (zgodnego z danymi studenta na portalu MojaPG) do adresu: "Politechnika Gdańska, Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk".

Terminy:

  • 03.06-12.06.2024 r. – składanie podań o przyznanie miejsc w DS.
  • 20.06.2024 r. - wyniki rozdziału miejsc.
  • 21.06-24.06.2024 r. – składanie odwołań.
  • 28.06.2024 r. -  wyniki rozpatrzonych odwołań.
  • 1.07-8.07.2024 r. - składanie wniosków o przyznanie miejsca w pokoju (dot. osób które otrzymają miejsce w DS).

Student, który chciałby załączyć do wniosku dodatkową dokumentację w celu np. otrzymania dodatkowych punktów (zgodnie z § 72 ust. 2 Regulaminu) lub udokumentowania utrudnionego dojazdu do uczelni (studenci miejscowi), powinien przesłać skan dokumentów (lub wyraźne zdjęcia) na adres: komisja.stypendialna@pg.edu.pl ze swojego konta pocztowego w domenie student.pg.edu.pl, tytułując wiadomość „Dokumentacja, wniosek xxxxx”, gdzie „xxxxx” oznacza numer wysłanego w MojaPG wniosku. Dokumenty muszą zostać przesłane po wysłaniu wniosku w portalu MojaPG, ale nie później niż 24 godziny od momentu wysłania wniosku. Dokumentacja, która nie spełnia tychże warunków nie zostanie uwzględniona.

Studenci, którzy otrzymają miejsce w  Domu Studenckim w etapach I i II są zobowiązani do wpłacenia kaucji w wysokości 500 zł do dnia 31 lipca 2024 r. Niewpłacenie kaucji jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w akademiku.

31 wyświetleń