Asystent studenta z ASD | Politechnika Gdańska

Treść strony

Asystent studenta z ASD

Politechnika Gdańska dołączyła do projektu „Asystent Studenta z ASD” realizowanego przez Fundację Sowelo i firmę DGA A.S. oraz mającego na celu wsparcie studentów w spektrum autyzmu (ASD) w funkcjonowaniu na uczelni.

Asystent studenta z ASD - plakat

Oferowane w projekcie wsparcie może obejmować:

  • pomoc w komunikacji z wykładowcami i pracownikami administracyjnymi uczelni,
  • pomoc w dostosowaniu formę zajęć lub zaliczeń/egzaminów do swoich potrzeb,
  • pomoc w planowaniu i organizacji swoich zadań w toku studiowania.  

Jak się zgłosić?

Każda zainteresowany otrzymaniem wsparcia proszony jest o kontakt pod adresem mailowym tomasz.toloczko@pg.edu.pl
 

Kto może skorzystać ze wsparcia w ramach projektu?

W projekcie mogą wziąć udział studenci oraz osoby zakwalifikowane do rozpoczęcia studiów, którzy w okresie ostatnich 5 lat korzystały (bądź korzystają aktualnie) z pomocy specjalistycznej, psychologicznej bądź też są pod opieką organizacji zrzeszającej osoby z ASD.

Do skorzystania ze wsparcia nie jest potrzebna formalna diagnoza ani orzeczenie o niepełnosprawności. Pewne formy pomocy są jednak dostępne tylko dla studentów z ważnym orzeczeniem.


Zaoferuj swoje wsparcie studentom z ASD

Zapraszamy do udziału również studentów i pracowników uczelni, którzy chcieliby zaoferować swoją pomoc studentom z ASD. Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Asystenta studenta z ASD prosimy o kontakt mailowy na adres tomasz.toloczko@pg.edu.pl

Regulamin funkcjonowania Liderów-Asystentów oraz Asystentów (społecznych) w ramach projektu Asystent studenta z ASD - Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2023 z 28 kwietnia 2023 r.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.