[aktualizacja 22.12.2023]Wnoszenie i doręczanie pism utrwalonych w postaci elektronicznej - Zarządzenie Rektora nr 49/2023 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-12-22

[aktualizacja 22.12.2023]Wnoszenie i doręczanie pism utrwalonych w postaci elektronicznej - Zarządzenie Rektora nr 49/2023

zdjęcie

Drodzy doktoranci,

AKTUALIZACJA: Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami:
Składania wniosków zgodnych z KPA w aplikacji Student
Dokumenty KPA - odbieranie dokumentacji w aplikacji Student

Chcielibyśmy poinformować, że dnia 15 listopada 2023 r. wydane zostało Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 49/2023 w sprawie wnoszenia i doręczenia pism utrwalonych w postaci elektronicznej, w tym decyzji administracyjnych w sprawach skreślania z listy doktorantów.

Od 20 grudnia 2023 r. Politechnika Gdańska używać będzie wyłącznie systemu teleinformatycznego uczelni – uczelnianego systemu Moja PG, w celu umożliwienia wnoszenia i doręczania pism utrwalonych w postaci elektronicznej, w sprawach skreślania z listy doktorantów (zawiadomienia, decyzje administracyjne I i II instancji, postanowienia oraz dokumenty ze strony doktoranta, czyli m.in. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy). Począwszy od tej daty, wnoszenie i doręczanie pism w ww. sprawach nastąpi wyłącznie w systemie teleinformatycznym uczelni – uczelnianym systemie Moja PG.

Wsparcie techniczne procesu, zapewnia zespół Helpdesk.

Zarządzenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)

Instrukcję dot. wnoszenia i odbierania dokumentacji opublikujemy wkrótce. Prosimy o regularne śledzenie naszych aktualności.

82 wyświetleń