KONKURS: Doktorat wdrożeniowy przemysłu 4.0 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-12-07

KONKURS: Doktorat wdrożeniowy przemysłu 4.0

zdjęcie

Polska gospodarka potrzebuje innowacji. Rzeczywistość w jakiej się dziś znajdujemy wymusza wdrażanie nowych technologii w naszą działalność. Przemysł 4.0 staje się katalizatorem innowacji, redefiniując sposób, w jaki postrzegamy i prowadzimy nasze przedsiębiorstwa. Intencją Fundacji jest zwiększenie zainteresowania kluczowymi dla rozwoju polskiej gospodarki zagadnieniami związanymi z innowacjami w przemyśle, zwłaszcza transformacją cyfrową i zieloną.

W duchu promowania alternatywnych rozwiązań i zastosowań innowacji, chcąc popularyzować i zachęcać innowatorów do aktywności ogłaszamy Konkurs na Najlepszy Doktorat Wdrożeniowy związany z Przemysłem 4.0.

Celem Konkursu jest podkreślenie kluczowej roli, jaką odgrywają doktoraty wdrożeniowe w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań przemysłowych. Program ten stanowi unikalną platformę, która sprawnie łączy świat nauki z realnymi potrzebami przemysłowymi, integrując teorię z praktyką. Inicjatywa ta wyraża zaangażowanie FPPP w wzmacnianie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a biznesowym oraz wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Zgłoszenia

W celu wzięcia udziału w Konkursie, zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 17 grudnia 2023 roku do godziny 23:59, wysyłając komplet dokumentów na adres: doktoraty@fppp.gov.pl

Osobą upoważnioną do udzielania informacji o Konkursie ze strony Organizatora jest Ziemowit Socha, tel.: 723-945-848, mail: ziemowit.socha@fppp-ext.pl

Wyniki Konkursu oraz nagrody

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie wcześniej niż 20.12.2023 r.

Nagrodą główną w Konkursie jest bon o wartości 10 000 PLN. Suma nagród przewidziana dla uczestników Konkursu wynosi 20 000 PLN.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie : https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/konkurs-doktorat-wdrozeniowy-przemyslu-4-0/

123 wyświetleń