Rada Doktorantów Politechniki Gdańskiej zaprasza na wydarzenia organizowane w 2024 r. | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-04-09

Rada Doktorantów Politechniki Gdańskiej zaprasza na wydarzenia organizowane w 2024 r.

zdjęcie

Pod koniec kwietnia, naszych doktorantów samorządowców (coś dla młodych naukowców chcących się udzielać na rzecz uczelni) czeka II Ogólnopolska Konferencja KRD, w czasie której doktoranci podzielą się swoimi nowymi odkryciami oraz wymienią się doświadczeniami dotyczącymi samorządów swoich uczelni.

Miesiąc później, Samorząd Doktorantów przeprowadzi integrację międzykulturową w ramach Cultural Day, w czasie której osoby z Polski i zza granicy będą mogły przedstawić namiastkę swojej kultury dzieląc się tradycjami kulinarnymi, tradycyjnymi strojami i muzyką.

W lipcu odbędzie się wydarzenie naukowe – IV Kongres Młodej Nauki. Podczas kongresu młodzi naukowcy mogą zaprezentować wyniki swoich badań, przedyskutować swoje tezy, nawiązać kontakty i rozwijać się naukowo. Samo wydarzenie charakteryzuje interdyscyplinarność i zebranie naukowców z zakresu nauk ścisłych, eksperymentalnych, humanistycznych, społecznych i wielu innych, dzięki czemu uczestnicy mają szansę dowiedzieć się o zjawiskach spoza swoich codziennych zainteresowań.

Październik, czyli pierwszy miesiąc dla nowoprzyjętych doktorantów, rozpocznie wydarzenie PhD Open at Gdańsk Tech, w trakcie którego doktoranci zostaną zaprzysiężeni na doktorantów Politechniki Gdańskiej, a także wezmą udział w wykładach dot. m.in. procesu kształcenia doktorantów, pozyskiwania środków z projektów i grantów, oraz będą mogli wysłuchać paneli dyskusyjnych z przedstawicielami środowiska akademickiego i nie tylko.

Cykl wydarzeń w 2024 roku zakończy Christmas Party - wydarzenie integracyjne łączące wszystkich doktorantów, którego atmosfera pozytywnie wpłynie na każdego uczestnika!

Wydarzenie Data Język Grupa odbiorcza
II Ogólnopolska Konferencja Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD) 25-28.04 j. polski Doktoranci samorządowcy
Cultural Day 29.05 j. angielski Cała społeczność akademicka
IV Kongres Młodej Nauki 11-14.07 j. polski, j. angielski Cała społeczność akademicka
PhD Open at Gdańsk Tech 11.10 j. angielski Doktoranci Szkoły Doktorskiej i Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej*
(* z wyłączeniem panelu informacyjnego)
Christmas Party 14.12 j. angielski Doktoranci Szkoły Doktorskiej i Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej
30 wyświetleń