[Aktualizacja 29.01.2024] [Doktoranci I semestru] Dokumentacja przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-01-18

[Aktualizacja 29.01.2024] [Doktoranci I semestru] Dokumentacja przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej

ręka podpisująca dokumenty

Doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenia w r. a. 2023/2024 (doktoranci I roku), muszą wypełnić Sprawozdanie z przebiegu pracy naukowej / kształcenia w Szkole Doktorskiej, dotyczące pierwszego semestru kształcenia.

[Aktualizacja 29.01.2024] Sprawozdanie zostało przypisane automatycznie przez Biuro Szkoły Doktorskiej do kont doktorantów I semestru.

Przekazanie, uzyskanie podpisów osób decyzyjnych oraz zatwierdzenie dokumentów w Szkole Doktorskiej odbywa się  w systemie Moja PG -> Student -> eDokumenty

UWAGA! Instrukcja korzystania z formularzy do obiegu dokumentów w systemie MojaPG – eDokumentów znajduje się na stronie szkoły Doktorskiej Doktorskiej w zakładce Dla doktorantów--> Do pobrania--> Szablony (dostęp po zalogowaniu się na stronie - dane dostępu takie same jak do systemu moja.pg).


Podczas wypełniania eDokumentu prosimy o korzystanie z angielskiej wersji interfejsu. Szablon sprawozdania, który należy dołączyć do eDokumentu dostępny jest w formacie word na stronie szkoły, w zakładce: > Do pobrania > Szablony ). Dokument należy wypełnić elektronicznie, w języku angielskim, dołączyć do eDokumentu w formacie pdf , a wskazane w szablonie podpisy będą zbierane przez system moja PG elektronicznie.
 

Wymagane terminy, dotyczące eDokumentów

  • wypełnienie w systemie i dołączenie do nich wymaganych plików - do 16 lutego
  • akceptacja w systemie przez promotorów - do 23 lutego
  • zatwierdzenie eDokumentów w systemie przez koordynatorów – do 29 lutego

UWAGA! Niezłożenie eDokumentów w terminie może skutkować skreśleniem z listy doktorantów

753 wyświetleń