[Aktualizacja 25.06] Stypendia NAWA dla najlepszych doktorantów realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej - wyniki | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-06-11

[Aktualizacja 25.06] Stypendia NAWA dla najlepszych doktorantów realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej - wyniki

photo

[AKTUALIZACJA 25.06.2024 r.] Do dnia 17 czerwca wpłynęło 9 odwołań, z czego 5 zostało rozpatrzonych pozytywnie. Cztery wnioski zostały rozpatrzone negatywnie - nie było w nich merytorycznych argumentów, które bierze pod uwagę regulamin (publikacja, kwartyl, liczba autorów, współczynnik IF). Każdy z doktorantów, który złożył odwołanie, dostał odpowiedź drogą mailową

W rezultacie lista rankingowa z 11 czerwca 2024 r. uległa zmianie i powstała ostateczna lista rankingowa:

Lista rankingowa*

* Ostateczna lista rankingowa ogł. w dn. 25.06.2024


Ogłoszenie konkursu z dn. 30.04.2024 r.


Droga odwoławcza

Zgodnie z Regulaminem: "Lista rankingowa zostanie podana do publicznej wiadomości w ciągu tygodnia od zakończenia składania wniosków. W ciągu pięciu dni doktoranci będą mogli na piśmie składać odwołania do Kierownika Projektu STER (za pośrednictwem Biura Projektu STER), który po rozpatrzeniu odwołań w ciągu kolejnych pięciu dni roboczych ogłosi ostateczną listę. W procesie odwoławczym nie będą uwzględniane żadne nowe dokumenty uzupełniające pierwotny wniosek."

Odwołania w formie papierowej można składać do Biura Projektu STER do 17 czerwca 2024 w godzinach 8:00-11:00.

Rozpatrzenie odwołań oraz ogłoszenie ostatecznej listy nastąpi do 25 czerwca 2024 r.


W razie pojawiających się pytań dot. Programu STER NAWA – umiędzynarodowienie szkół doktorskich, zachęcamy do kontaktu z biurem STER:

Monika Grzonkowska
obsługa administracyjna
tel.: +48 58 347 24 16
e-mail: ster.phd@pg.edu.pl

Agnieszka Kliem
obsługa finansowa
tel.: +48 58 348 62 33
e-mail: ster.phd@pg.edu.pl

1561 wyświetleń