Kadra 5.0 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kadra 5.0

Politechnika Gdańska realizuje projekt dostosowany do potrzeb rozwoju gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji pt.: „Kadra 5.0. Rozwój kompetencji nauczycieli i doktorantów”. Jest on skierowany do grupy 110 pracowników prowadzących dydaktykę nauczycieli akademickich oraz 14 doktorantów Politechniki Gdańskiej. Celem projektu jest uzyskanie i podniesienie kompetencji lub kwalifikacji dydaktycznych, cyfrowych oraz na rzecz zielonej transformacji przez nauczycieli akademickich i doktorantów PG.  

W projekcie realizowane będą następujące działania:
- szkolenia, warsztaty i wizyty studyjne z zakresu kompetencji cyfrowych, cyfrowo-dydaktycznych, dydaktycznych, na rzecz zielonej transformacji oraz innych merytorycznych (np. językowych),
- udział w wizytach studyjnych kadry zaangażowanej w kształcenie doktorantów,
- opracowanie i wdrożenie programu wsparcia kadry prowadzącej dydaktykę i doktorantów w zakresie budowania kluczowej kompetencji przydatnej w świecie VUCA, tj. nastawienie na rozwój (ang. growth mindset),
- opracowanie i wdrożenie programu tutoringu dla kadry prowadzącej dydaktykę i doktorantów,
- coaching indywidualny i grupowy kadry prowadzącej dydaktykę oraz doktorantów.   

W rezultacie, co najmniej 99 uczestników projektu nabędzie lub podniesienie kompetencje lub kwalifikacje w wymienionych obszarach.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu: 1 744 904,11 PLN.

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich: 1 692 504,11 PLN.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie