Okres kształcenia: 4 lata (8 semestrów) 

Język kształcenia:  angielski 

Opis programu
  1. Aktualne problemy w dziedzinie projektowania i rozwoju obszarów miejskich; 
  2. Metodologia badań w architekturze i urbanistyce, konserwacji zabytków i zarządzania dziedzictwem; 
  3. Problemy środowiskowe współczesnej architektury i urbanistyki;  
  4. Wpływ zmian klimatu na środowisko zbudowane; 
  5. Nowe narzędzia projektowe i modelowanie informacji o budynku (BIM) 

Program kształcenia skierowany jest do absolwentów kierunku Architektura i Urbanistyka  oraz innych wybranych dyscyplin. Oferuje doktorantom wiedzę z obszaru architektury i urbanistyki, poszerzając ich kompetencje  w zakresie twórczego rozwiązywania problemów w oparciu o najnowsze metody i techniki badawcze wykorzystywane we współczesnej nauce. 

Program


Możliwości rozwoju kariery

Program ten umożliwia doktorantom  zdobycie kwalifikacji przydatnych w pracy zawodowej, naukowo-badawczej lub akademickiej.   


Słowa kluczowe
  • projektowanie architektoniczne  i urbanistyczne 
  • projektowanie zrównoważone  
  • dziedzictwo architektoniczne 

Zobacz bieżący nabór