Okres kształcenia: 4 lata (8 semestrów) 

Język kształcenia: angielski 

Opis programu

Program ma na celu przekazanie doktorantom wiedzy z zakresu innowacyjnych i nowatorskich technik, metodyki i zastosowań dotyczących inżynierii lądowej, geodezji i transportu. Program obejmuje obowiązkowe i fakultatywne przedmioty, które dotyczą różnorodnych aspektów związanych  z dyscypliną, a także wykłady prowadzone przez profesorów wizytujących z powiązanych dziedzin badawczych. Najważniejsze tematy objęte programem to: zaawansowane metody matematyczne i numeryczne, optymalizacja, systemy pomiarowe. 

Program ten zapewnia doktorantom wymagane wykształcenie z zakresu inżynierii lądowej, geodezji i transportu umożliwiające rozwijanie przez nich własnych pomysłów i koncepcji, jak również twórcze rozwiązywanie problemów. 

Program


Możliwości rozwoju kariery

Absolwenci zdobędą obszerną wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii lądowej, geodezji i transportu.  

Absolwenci programu doktorskiego będą posiadać kwalifikacje umożliwiające im podjęcie pracy w przemyśle jako liderzy jednostek lub kontynuowanie pracy naukowej na uczelni.  


Słowa kluczowe
  • inżynieria lądowa
  • budownictwo
  • geodezja
  • transport
  • metody numeryczne
  • systemy pomiarowe

Rekrutacja w ramach tej dyscypliny prowadzona jest do dwóch podmiotów prowadzących szkołę doktorską:

Zobacz bieżący nabór na PG

Zobacz bieżący nabór na IBW PAN