Okres kształcenia: 4 lata (8 semestrów) 

Język kształcenia:  angielski

Opis programu

Program kształcenia umożliwia doktorantom specjalizację i pogłębianie swojej wiedzy w różnych aspektach inżynierii biomedycznej: informatyce, elektronice, technikach obrazowania, fizyce, biomechanice oraz chemii. Kształcenie odbywa się na kilku Wydziałach Politechniki Gdańskiej: Wydziale Chemicznym, Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Ponadto część wykładów prowadzona jest przez profesorów wizytujących z powiązanych dziedzin badawczych. 
Proponowany program kształcenia umożliwia zarówno rozwijanie indywidualnych zainteresowań doktoranta jak i maksymalne wykorzystanie infrastruktury badawczej oraz potencjału intelektualnego kadry naukowo-dydaktycznej. 

Program


Możliwości rozwoju kariery

Absolwenci zdobędą obszerną wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętej inżynierii biomedycznej. Będą oni posiadać kwalifikacje umożliwiające im podjęcie pracy w jednostkach naukowych lub zakładach przemysłowych zajmujących się projektowaniem, konstrukcją oraz stosowaniem nowoczesnych urządzeń medycznych, nowych technik diagnostycznych czy otrzymywaniem nowych biomateriałów oraz substancji chemicznych o szerokim spektrum aktywności biologicznej, w tym leków i innych środków terapeutycznych.


Słowa kluczowe
 • Bioinformatyka
 • Sztuczna inteligencja w medycynie
 • Metody spektroskopowe w medycynie
 • Metody obrazowania w medycynie
 • Przetwarzanie biosygnałów
 • Biosensory
 • Biofotonika
 • Implanty
 • Biomateriały
 • Środowiskowe zagrożenia zdrowia
 • Diagnostyka molekularna
 • Nowe leki

Zobacz bieżący nabór