Okres kształcenia: 4 lata (8 semestrów) 

Język kształcenia:  angielski 

Opis programu

Program ma na celu nauczenie doktorantów innowacyjnych i nowatorskich technik, metodyki i zastosowań technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Program obejmuje obowiązkowe i fakultatywne kursy, które obejmują aspekty wymiany, przetwarzania i analizy danych i sygnałów, a także wykłady prowadzone przez profesorów wizytujących z powiązanych dziedzin badawczych. Najważniejsze tematy objęte programem to: pozyskiwanie, przechowywanie, analiza i wizualizacja danych i sygnałów, jak również kodowanie, wymiana i rozpowszechnianie informacji, a także zagadnienia dotyczące systemów i sieci telekomunikacyjnych, radiokomunikacji i radiolokalizowania. 

Program ten zapewnia doktorantom wymagane wykształcenie z zakresu informatyki technicznej i telekomunikacji niezbędne do pracy w wielu branżach, rozwijania własnych pomysłów i koncepcji, jak również twórczego rozwiązywania problemów. 

Program


Możliwości rozwoju kariery

Absolwenci  uzyskają wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki technicznej i telekomunikacji. W konsekwencji zdobędą możliwości rozwoju rozwiązań komercyjnych w branży ICT lub kontynuowania badań i nauki w charakterze ekspertów w swojej dziedzinie. 


Słowa kluczowe:
  • technologie informacyjne I komunikacyjne (ICT)
  • analiza danych i sygnałów
  • algorytmy i struktury danych
  • systemy i sieci telekomunikacyjne
  • komunikacja radiowa
  • radiolokalizacja

Zobacz bieżący nabór