Osobowość roku 2020 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Osobowość roku 2020

profesor Andrzej Czyżewski

prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski
Osobowość Politechniki Gdańskiej 2020

w uznaniu szczególnych zasług dla Uczelni w zakresie rozwoju, promocji nauki i technologii, za wybitny i niekwestionowany dorobek naukowy w dziedzinie technologii multimedialnych połączony z udokumentowaną działalnością w zakresie komercjalizacji tego dorobku naukowego, przynoszącej wymierne i znaczące efekty na polu gospodarczym, a także aktywności dydaktycznej służącej społeczeństwu.

Wywiad z prof. Andrzejem Czyżewskim.

Profesor Andrzej Czyżewski

 • 1982 – absolwent studiów magisterskich na Wydziale Elektroniki PG

 • 1987 – doktorat z wyróżnieniem na temat związany z dźwiękiem cyfrowym na Wydziale Elektroniki PG

 • 1992 – rozprawa habilitacyjna pt.: „Cyfrowe operacje na sygnałach fonicznych” w Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie

 • 1996 – decyzją Senatu Politechniki Gdańskiej awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Gdańskiej

 • 1999 – tytuł profesorski z rąk Prezydenta RP

 • 2003 – profesor zwyczajny w Politechnice Gdańskiej z mianowania Ministra Edukacji

Od 1991 kieruje w Politechnice Gdańskiej zakładem naukowo-dydaktycznym, który w roku 1997 został przekształcony w Katedrę Inżynierii Dźwięku, zaś w 2003 r. w Katedrę Systemów Multimedialnych, którą kieruje do chwili obecnej. W latach 1994-2007 opiekował się Studium Doktoranckim Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Politechnice Gdańskiej, które zorganizował.

Specjalizuje się w dziedzinie interaktywnych zastosowań technologii multimedialnych, w przetwarzaniu sygnałów, aplikacjach biomedycznych, rozwiązaniach z dziedziny bezpieczeństwa i bankowości.

Profesor Andrzej Czyżewski jest autorem i współautorem około 20 patentów polskich i 5 międzynarodowych. Autor lub współautor ponad 600 publikacji naukowych w formie artykułów, referatów i wystąpień.

Od początku dekady brał udział w 5 projektach międzynarodowych, 6 krajowych, współpracując z przemysłem (lntel Technology Poland, Samsung Polska, Young Digital Planet S. A., Microsystem sp. z o.o., PKO Bank Polski i inne). Zainicjowane i realizowane przez niego projekty zostały wdrożone do praktyki przemysłowej w wyżej wymienionych firmach. W swoim dorobku zawodowym ma kierowanie łącznie ponad 40 projektami badawczymi i badawczo-wdrożeniowymi. 

Wyróżnienia:

 • od 15 lat rokrocznie wyróżniany Nagrodami I stopnia Rektora PG

 • laureat Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza (2007)

 • trzykrotny laureat nagród Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • dwukrotny laureat Pierwszej Nagrody Prezesa Rady Ministrów „za osiągnięcia badawcze i wdrożeniowe” (2000 i 2014)  

 • odznaczony Medalem Honorowym SPWiR im. Sendzimira, statuetka „Lider Polskiej Teleinformatyki" (2014)

 • wyróżnienie godłem promocyjnym „Teraz Polska” oraz prestiżową międzynarodową nagrodą „Prix Galien” (2015) tzw. „Nobel medycyny i farmacji”, za opracowany pod jego kierunkiem wynalazek „CyberOko”

 • wyróżniony przez Pracodawców Pomorza nagrodą „Primum Cooperatio” (2018)

 • wyróżniony przez Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza „Medalem Niepodległej” na Stulecie Niepodległości Państwa Polskiego (2018)

 • odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

____________________________

Na podstawie MOST WIEDZY