prof. dr hab. Grzegorz Graff | Politechnika Gdańska

Treść strony

prof. dr hab. Grzegorz Graff

prodziekan G. Graf w todze

 

 

Prodziekan ds. nauki 

data urodzenia
1967

wykształcenie

 • Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki i Fizyki (1991)

stopień/tytuł naukowy

 • profesor (2020)
 • doktor habilitowany – Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza (2010),
 • doktor ­– Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza (1999)

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: asystent (1991–1999), adiunkt z doktoratem (2000–2010), adiunkt z habilitacją (2010–2012), profesor nadzwyczajny (2012–2019), profesor uczelni (od 2019), profesor (od 2020)

pozycja akademicka

 • prodziekan ds. nauki Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (od 2020),
 • kierownik Katedry Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (od 2012)

funkcje instytucjonalne

 • członek komitetu naukowego czasopisma "Mathematica Applicanda",
 • członek komitetu naukowego czasopisma Polskiego Towarzystwa Matematycznego "Wiadomości Matematyczne"

staże zagraniczne i pobyty naukowe

 • Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk (1998/1999 oraz 2007/2008),
 • Stypendium Fulbrighta (senior fellowship) – Georgia Intitute of Technology (2006),
 • Universidad Complutense de Madrid (2010)

członkostwo w towarzystwach naukowych

 • członek American Mathematical Society (od 2004),
 • członek European Cardiological Society – working group on E-cardiology (od 2013),
 • członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego (od 2015),
 • członek Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego (od 2000)

zainteresowania naukowe

 • teoria punktów stałych i periodycznych,
 • metody topologiczne w układach dynamicznych,
 • topologiczne niezmienniki,
 • metody matematyczne w zastosowaniach, w szczególności w medycynie

publikacje/profil naukowy

Most Wiedzy

ResearchGate

Google Scholar

nagrody i odznaczenia

 • Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia naukowe III stopnia (4),
 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia badawczo-rozwojowe III stopnia,  
 • Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia organizacyjne (indywidualne i zespołowe): I stopnia (1), II stopnia (1), III stopnia (2),
 • Nagrody Dziekana Wydziału FTiMS za osiągnięcia w działalności naukowej (2)

zainteresowania pozanaukowe

szachy