Kanclerz i zastępcy | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kanclerz i zastępcy

Kanclerz
mgr inż. Mariusz Miler 

Jednostki podległe kanclerzowi:
Biuro Kanclerza
Centrum Techniczne
Centrum Inwestycyjne
Centrum Zamówień Publicznych

Zastępca kanclerza ds. infrastruktury
mgr Anna Gerlach

Centrum Bezpieczeństwa
Centrum Logistyczne
Centrum Zakwaterowania

Zastępca kanclerza ds. informatycznych
dr inż. Andrzej Sobecki

Centrum Usług Informatycznych

Kwestor, Zastępca kanclerza ds. finansowych
mgr Piotr Lewandowski

Jednostki podległe kwestorowi:
Dział Ewidencji Majątkowej i Inwentaryzacji
Dział Finansowy
Dział Księgowości
Dział Płac
Dział Rozliczeń Projektów