dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, prof. uczelni | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, prof. uczelni

prodziekan J. Szczepański w todze

 

 

Prodziekan ds. nauki

data urodzenia
1962

wykształcenie 

 • Politechnika Gdańska, Wydział Architektury (1988)

stopień/tytuł naukowy

 • doktor habilitowany – Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury (2012), 
 • doktor – Politechnika Gdańska, Wydział Architektury (2000)

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: asystent (1988–2000), adiunkt (2000–2013); profesor nadzwyczajny (od 2013)
 • Nadbałtyckie Centrum Kultury – gł. specjalista ds. konserwatorskich (1995–2006)

pozycja akademicka 

 • prodziekan ds. nauki Wydziału Architektury (od 2016)
 • przewodniczący rady dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka (od 2019)

funkcje instytucjonalne

 • członek założyciel Kongresu Ruchów Miejskich (od 2017),
 • założyciel i wiceprezes fundacji Komitet Inicjatyw Lokalnych (od 2014),
 • założyciel i wiceprezes stowarzyszenia Kultura Miejska (2007–2012),
 • prezes Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (2004–2005)

członkostwo w towarzystwach naukowych

 • International Group of Urban and Architecture Design INTEGRO UAD,
 • World Institute for Engineering and Technology Education (WIETE), 
 • Mediterranean Centre for Engineering and Technology Education (MCE&TE)

zainteresowania naukowe

 • konserwacja zabytków architektury,
 • historia architektury miast nadmorskich,
 • zagadnienia przekształceń współczesnych miast wskutek przemian klimatycznych i cywilizacyjnych

publikacje/profil naukowy 

Most Wiedzy

nagrody i odznaczenia

 • Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie kultury (2016),
 • Medal Marszałka Województwa Pomorskiego DE NIHILO NIHIL FIT (2016),
 • Nagroda Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (2000),
 • Nagroda Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej (1996),
 • Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za szczególne osiągnięcia naukowe: I stopnia (2), II stopnia (3), III stopnia (1),
 • Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za wyróżniającą działalność dydaktyczną: I stopnia (2), II stopnia (3), III stopnia (5)