[for English scroll down]
 
Czy wiesz, że Politechnika Gdańska to bardzo umiędzynarodowiona uczelnia🌎? Co to znaczy?

Z jednej strony to znaczy, że bardzo wielu naszych studentów co roku wyjeżdża za granicę na studia, praktyki, szkoły letnie i zimowe. Ty też możesz zostać jednym z nich! Między innymi dzięki programowi Erasmus+ nasi studenci podróżują po całej Europie (a nawet świecie!), uczą się, zdobywają cenne doświadczenie zawodowe i nawiązują super przyjaźnie z ludźmi z różnych krajów.

Z drugiej strony to oznacza, że nasza uczelnia jest chętnie wybierana przez zagranicznych kandydatów na studia. Ty możesz zostać jednym z nich! Na Politechnice Gdańskiej studiuje ponad 1100 zagranicznych studentów z więcej niż 70 krajów świata. Część z nich studiuje kierunki w języku polskim, część w języku angielskim. Niektórzy przyjechali odbyć pełen cykl studiów, inni na kilka miesiący np. w ramach programu Erasmus+. 
 Did you know that Gdansk University of Technology is a highly internationalized university🌎? What does that mean?

On one hand, it means that many of our students travel abroad every year for studies, internships, summer and winter schools. You can be one of them too! Thanks to programs like Erasmus+, our students travel across Europe (and even the world!), learn, gain valuable professional experience, and make great friendships with people from different countries.

On the other hand, it means that our university is eagerly chosen by international candidates for studies. You can be one of them too! At Gdańsk Tech, over 1100 international students from more than 70 countries study with us. Some of them study programs in Polish, while others in English. Some came for the full study cycle, others for a few months, for instance, as part of the Erasmus+ program.


 

Więcej informacji / More information

Studia i praktyki za granicą - poznaj program Erasmus+

Rekrutacja dla studentów zagranicznych

Admission for international candidates