Na kierunku Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania kształcimy specjalistów, którzy są przygotowani do pracy przy projektowaniu, produkcji i eksploatacji urządzeń oraz układów automatyki i robotyki stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Ważnym aspektem kształcenia jest między innymi praktyczna nauka programowania robotów przemysłowych i sterowników programowalnych stosowanych w przemyśle.

Tam, gdzie jest potrzebna nadzwyczajna dokładność, człowiek nie zawsze jest w stanie zastąpić maszynę. Automatyka, robotyka i systemy sterowania ma pomóc w wyręczaniu go i usprawnianiu wielu procesów. Aby przygotować do tego zadania studentów, proponujemy im przemyślany i zróżnicowany program nauczania. Na zajęciach z robotyki wykorzystujemy roboty, które każdy student ma możliwość zaprogramować do realizacji różnych algorytmów.

Dzięki podstawom automatyki można zaobserwować, jak dzieją się rzeczy niemożliwe — budowane są układy pozwalające utrzymać wahadło w górze bez ingerencji człowieka. Dowiesz się, jak zaprojektować systemy SCADA , systemy sterowania z wykorzystaniem sterowników PLC, PAC i komputerów przemysłowych. Poznasz metody analiz niezawodnościowych systemów sterowania i automatyki zabezpieczeniowej. Podczas laboratoriów ze sterowników programowalnych zajmujemy się programowaniem sterowników PLC, symulujemy różne procesy technologiczne, jak sygnalizację świetlną, a nawet procesy produkcyjne. Uczymy się też informatyki, której zaliczenie polega na napisaniu gry komputerowej. Czy można sobie wyobrazić ciekawsze studia?

Argumenty za:

  • fascynujące i praktyczne zajęcia,
  • możliwość dołączenia do jednego z prężnie działających kół naukowych,
  • bogata oferta praktyk.

Perspektywy zatrudnienia:

  • praca w przemyśle przy eksploatacji, uruchamianiu i projektowaniu systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach przemysłowych,
  • programowanie komputerów uniwersalnych i specjalizowanych sterowników cyfrowych,
  • integrowanie złożonych systemów inżynierskich.

Na tym kierunku znajdziesz studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia oraz II stopnia.