Wydział Elektrotechniki i Automatyki | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej składa się z 8 Katedr i 3 dużych laboratoriów badawczych (Laboratorium LINTE^2, Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6 z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji, Ośrodek Doświadczalny będący częścią Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej) zlokalizowanych w 4 odrębnych budynkach.

Wydział zatrudnia 107 pracowników naukowo – dydaktycznych i naukowych prowadzących prace badawcze oraz realizujących proces kształcenia około 1100 studentów na trzech kierunkach studiów: - Elektrotechnika, - Automatyka, robotyka i systemy sterowania, - Energetyka (kierunek międzywydziałowy).

Na podanych kierunkach każdego roku kończy studia około 430 absolwentów uzyskując kwalifikacje pozwalające na zatrudnienie m. in. w spółkach handlujących energią, biurach projektowych i konstrukcyjnych oraz w strategicznych projektach branży energetycznej. W wyniku kategoryzacji jednostek naukowych przeprowadzonej w roku 2018, Wydziałowi Elektrotechniki i Automatyki przyznano kategorię A. W zakresie uznania jakości kształcenia Wydział posiada pozytywne oceny akredytacyjne PKA, KAUT, oraz certyfikat Studia z przyszłością.

Kierunki studiów

Sprawdź kierunki studiów na Wydziale Elektroniki i Automatyki 💡

Dlaczego MY?

Przekonaj się dlaczego warto studiować na Wydziale Elektroniki i Automatyki 😊

Rozmowa z naukowcem

Roboty humoidalne czy zaawansowane protezy kończyn to tylko niektóre tematy badań młodych naukowców