Wydział Elektrotechniki i Automatyki | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Wydział Elektrotechniki i Automatyki składa się z 9 katedr i 2 laboratoriów badawczych: Laboratorium LINTE^2 oraz Ośrodka Doświadczalnego.

Oferta dydaktyczna wydziału obejmuje cztery kierunki studiów I stopnia oraz trzy kierunki studiów II stopnia. Corocznie studia na wydziale kończy ok. 300 absolwentów, uzyskując kwalifikacje pozwalające na zatrudnienie m. in. w spółkach zajmujących się zarządzaniem i obrotem energią elektryczną, w biurach projektowych i konstrukcyjnych oraz w strategicznych projektach branży energetycznej.

Wydział należy do najlepszych jednostek akademickich w Polsce, w 2017 r. uzyskał akredytację w kategorii A, a w 2022 r. w kategorii A+ w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika, nadane przez Komisję Ewaluacji Nauki. W zakresie uznania jakości kształcenia wydział posiada pozytywne oceny akredytacyjne Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.

Kierunki studiów

Sprawdź kierunki studiów na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki 💡

Dlaczego MY?

Przekonaj się dlaczego warto studiować na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki 😊

Rozmowa z naukowcem

Roboty humoidalne czy zaawansowane protezy kończyn to tylko niektóre tematy badań młodych naukowców