Na kierunku Energetyka kształcimy specjalistów energetyków, którzy są przygotowani do pracy przy projektowaniu, produkcji i eksploatacji urządzeń oraz układów służących do konwersji różnych nośników energii, w tym pochodzących z odnawialnych źródeł energii. Ważnym aspektem kształcenia jest projektowanie nowoczesnych układów energetycznych z uwzględnieniem minimalizacji wpływu energetyki na środowisko. To to kierunek dla ludzi zainteresowanych projektowaniem i budową maszyn energetycznych, proekologicznymi technologiami energetycznymi oraz energetyką przyszłości.

Argumenty za:

  • absolwenci będą twórcami wielkiej zmiany w energetyce,
  • studenci w trakcie nauki poznają nowoczesne techniki energetyczne,
  • łączenie teorii z praktyką.

Perspektywy zatrudnienia:

  • elektrownie, elektrociepłownie, koncerny energetyczne,
  • firmy budujące obiekty elektroenergetyczne,
  • działy energetyczne przedsiębiorstw gospodarczych,
  • firmy wdrażające ekologiczne rozwiązania energetyczne,
  • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie małej energetyki ze źródeł odnawialnych.

Na tym kierunku znajdziesz studia stacjonarne I stopnia oraz II stopnia.