Energetyka | Politechnika Gdańska

Treść strony

Energetyka

energetyka

Energetyka to kierunek dla ludzi zainteresowanych projektowaniem i budową maszyn energetycznych, proekologicznymi technologiami energetycznymi oraz energetyką przyszłości.

Na kierunku Energetyka prowadzonym przez Wydział Elektrotechniki i Automatyki studenci mogą wybrać jedną z kilku niezwykle interesujących specjalności:

  • rynki energii i systemy energetyczne
  • inżynieria eksploatacji w elektroenergetyce

Argumenty za:

  • absolwenci będą twórcami wielkiej zmiany w energetyce
  • studenci w trakcie nauki poznają nowoczesne techniki energetyczne
  • łączenie teorii z praktyką

Perspektywy zatrudnienia:

  • elektrownie, elektrociepłownie, koncerny energetyczne
  • firmy budujące obiekty elektroenergetyczne
  • działy energetyczne przedsiębiorstw gospodarczych
  • firmy wdrażające ekologiczne rozwiązania energetyczne
  • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie małej energetyki ze źródeł odnawialnych